Výstava žateckého muzea vás zavede do doby husitů

KDY: Sobota 18. září od 14 hodin
KDE: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
ZA KOLIK: Zdarma

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na slavnostní vernisáž výstavy Husité v severozápadních Čechách a druhá křížová výprava u Žatce 1421, která se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu 18. září od 14 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy muzea (Husova 678). Výstava v žateckém muzeu se pokusí nahlédnout do zákulisí velkých událostí v úzce vymezeném regionu severozápadních Čech v počátcích husitské revoluce, s důrazem na přelomový rok 1421. „Návštěvníci se však budou moci seznámit i s každodenním životem tehdejších obyvatel regionu, ale i se soudobým vojenstvím v podobě nejrůznějších archeologických nálezů a muzejních exponátů. K vidění budou nejenom předměty spjaté se Žatcem, ale i nálezy z jiných měst a hradů regionu“, upřesnil archeolog ÚAPP Most a autor výstavy Milan Sýkora. „Výstava je připravena ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče v Mostě a potrvá do 30. prosince 2021,“ dodal Petr Holodňák, kurátor a archeolog žateckého muzea.

Zdroj: program muzea K. A. Polánka v Žatci


Druhá křížová výprava proti husitům bylo vojenské tažení proti husitským Čechám, které probíhalo od léta roku 1421 do počátku roku 1422. Výprava byla vyhlášena koncem května 1421 z iniciativy porýnských kurfiřtů, kteří byli rozhořčeni z nezdaru první výpravy, z jejíhož neúspěchu obviňovali římského a uherského krále Zikmunda Lucemburského. Této, v pořadí již druhé výpravě proti českým kacířům, jejíž počátek byl ohlášen na 23. srpna do Chebu, požehnal římský kardinál Branda Castiglione. Výpravu posléze vojensky podpořil také král Zikmund Lucemburský. Křižácké sbory, které do Českého království směřovaly z několika směrů, měly v plánu postupovat na hlavní město Prahu a jejím obsazením tak udeřit v centru husitského hnutí.

Kvůli špatné koordinaci křižáckých vojsk však došlo ještě na počátku října 1421 k odražení jejich pokusu o dobytí Žatce a v lednu následujícího roku k několika tvrdým porážkám Zikmunda Lucemburského hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova v bitvách u Kutné Hory. Porážka druhé křížové výpravy umožnila stabilizaci a upevnění husitského hnutí v českých zemích. Až do vpádu saských, míšeňských a durynských vojsk v roce 1427 si Čechy netroufla napadnout žádná početnější zahraniční armáda.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.