Úvodní slovo

Význam a štěstí národa spočívá v jeho inteligenci, v poznání minulosti a v morálních zásadách.

Kašpar Maria hrabě Šternberk, 1829

Pokud na své dějiny zapomeneme, pak ztratíme cestu k pochopení dneška a sebe samotných.

                                                                         Vlastimil Vondruška, historik a spisovatel

 

Už jako malý kluk jsem miloval dobrodružné příběhy rytířů, neustále „nutil“ o prázdninách své rodiče navštěvovat se mnou hrady a zámky naší krásné země a také nevynechal jediný historický film, který běžel v kině či v televizi. V klukovských snech jsem se vracel zpět do minulosti …středověk, novověk, gotika, renesance, baroko …a pořád mě to nějak drží. Ta touha poznávat a fotograficky dokumentovat historická místa a stavby, číst knihy o historii a poslouchat o lidských osudech s dob dávno minulých mne stále provází i v současnosti. Jste-li na tom s touhou po historii stejně jako já, tak se vydejme poznávat naší minulost spolu s průvodcem Historia Bohemica.

V tomto průvodci vás budu chtít seznámit s místy naších dějin, historickými fakty a také s lidmi, kteří se historií zabývají. Ať se jedná o příslušníky šlechtických rodů, majitele panství, kastelány, členy šermířských skupin, umělce hrající na historické hudební nástroje, tvůrce historických kostýmů, spisovatele a historiky … v podobě rozhovorů, fotoreportáží z akcí, článků a poznatků z prohlídek hradů a zámků, také zahájíme pátrání po dosud „neobjevených“ zříceninách, přijdou i tipy na výlety za minulostí.

Zbývá ještě odpovědět: Proč vlastně průvodce historií na internetu?

Ano, Proč? Protože mne historie zajímá a baví! A publikování na internetu je jednodušší a nejméně nákladnou možností, jak získané informace a fotografie sdílet nebo přímo publikovat. Dnešní svět charakterizuje proces vrůstání informačních a komunikačních technologií do všech složek společnosti a tak není divu, že i naše poznání se stále častěji a ve větší míře uplatňuje v elektronické podobě. A ještě ta rychlost šíření a okamžitá dostupnost pro čtenáře kdykoliv a kdekoli (pokud je tedy dostupné připojení k internetu) převažuje nad nákladnějším tiskem a související nutností poštovní distribuce.

Tisk je však v tomto projektu také zastoupen a to v podobě nabídky prodeje tištěného kalendáře s fotografiemi pořízenými mojí maličkostí. Tato nabídka prodeje slouží k podpoře vydávání a publikování průvodce Historia Bohemica.

Toť tedy na úvod vše …

S úctou k milovníkům naší historie – těch minulých, současných i budoucích ….

                                                                                                                         Petr Mevald

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.